OPPBEVARING

Lengre frå ei flatpakke merka IKEA kjem du ikkje.

Åver håndverksnikkeri teiknar og snikrar møblar som blir tilpassa størrelsen og forma på rommet, og passar perfekt inn i heimen din.  I nett den stilen du måtte ønskje deg – gjerne måla i ditt fargeval, og

levert med eller utan innreiing.

Attpåtil slepp du ein dag på IKEA.