SOVEROM

Kan ein dag bli definert av kva seng ein vaknar i? Kva skåp ein finn klede frå? Ikkje veit vi, men det gir oss ei djup glede å få plassbygge møblar med sin eigen stil, struktur og stemning.