RESTAURERING
restaurering av vindu_detaljer.jpg

Restaurering attendefører bygg eller deler av bygg til tidlegare tilstand. 

Ved «vanlig» utskiftning av dører og vindauge, risikerer ein å øydeleggje vakre, originale detaljar, foringar og listverk. Ved restaurering tek vi vare på attendefører slike bygningselement til original tilstand, ofte med verneverdi. 

I Åver er vi stolte berarar av århundrelange handverkstradisjonar, byggeskikk og kulturarven som vårt dalføre er så kjend for og prega av.

Her ser du nokre av arbeida vi har utført for privatpersonar og offentlege institusjonar. Om dei vart nøgde? 

Det er inga Åverdriving.